top of page

Van de basis...

S A F E H O U S E levert toegevoegde waarde op drie lagen:

S E L F
Safehouse vormt het fundament onder de groei van zijn bewoner. 

O T H E R S
Reciprocity is het kernwoord. Om te kunnen groeien is ruimte van de omgeving nodig. Om ruimte te krijgen moet je geven. De Safehouse en de bewoner leveren een positieve bijdrage aan de omgeving.

E A R T H
Earth: your spaceship:  Iedereen moet en kan bijdragen aan een gezonde planeet. Elk nieuwe huis duurzaam maar wij willen het een stap verder brengen. Elke Safehouse moet toegevoegde waarde produceren.

SD.png

... Naar Multiple Values

asaasa.png

... Naar Multiple Value Design

asasasasas.png
bottom of page